POLISH FIRMS


POLSKA MAZOWIECKIE
01-796 Warszawa
ul.Duchnicka 3
tel.: 48 22 35 78 586
fax: 48 22 35 78 587

www.bondodo.eu 
info@bondodo.eu 

POLTURIZM
 

Zapraszamy do zapoznania si� z ofert� Bon Dodo - przeniesienia si� do krainy dobrego snu, �wiata przyjaznego dziecku, pe�nego rado�ci i kolor�w.

Po�ciel Bon Dodo zosta�a wykonana z nale�yt� staranno�ci� z wysokiej jako�ci, mi�ej w dotyku bawe�ny, w tym r�wnie� z bawe�ny organicznej ("Organic cotton") dzi�ki czemu idealnie nadaje si� do delikatnej sk�ry dziecka.

Bardzo du�o uwagi po�wi�cili�my praktycznej stronie naszych produkt�w, st�d te� zastosowanie wymiennego wype�nienia ochraniaczy u�atwiaj�cego pranie ("Easy clean") oraz praktyczne zapi�cia �piwork�w zapewniaj�cy swobodny dost�p i piel�gnacj� dziecka. Dla podniesienia komfortu snu w ko�derkach zastosowali�my naturalnie wype�niane IngeoTM.

Wiemy jak wa�ne jest wzornictwo i odpowiednia kolorystyka, dlatego korzystamy z projektant�w z wieloletnim do�wiadczeniem w bran�y dzieci�cej, kt�rzy wsp�pracuj� z psychologami dobieraj�c optymaln� kolorystyk� i wzornictwo po�cieli.

W ofercie znajdziecie Pa�stwo zar�wno pastelow� kolorystyk� jak r�wnie� bardziej �ywe kolory pobudzaj�ce ciekawo�� i wyobra�ni� dziecka ("fresh colours").

Sami jeste�my rodzicami i wiemy z jak� trosk� podchodzicie Pa�stwo do wyboru odpowiednich produkt�w dla Waszej pociechy.

Mamy nadziej� �e ciekawe wzornictwo i najwy�sza jako�� wykonania zapewni� 100% satysfakcj� i pozwol� d�ugo cieszy� si� naszymi produktami.

Pozdrawiamy i dzi�kujemy za skorzystanie z naszej oferty.

Oferta
 ♦ Kolekcja
 ♦ Ro�ki
 ♦ �piworki
 ♦ Kocyki
 ♦ Maty
 ♦ Ko�derki
 ♦ Baldachimy
 ♦ Prze�cierad�a
 ♦ Organic Cotton
 ♦ Easy clean
 ♦ IngeoTM

PO�CIEL

POLISH FIRMSPOLISH FIRMSPOLISH FIRMSPOLISH FIRMS
 

RӯKI

POLISH FIRMSPOLISH FIRMSPOLISH FIRMSPOLISH FIRMS
 

�PIWORKI

POLISH FIRMSPOLISH FIRMSPOLISH FIRMSPOLISH FIRMS
 

BALDACHIMY

POLISH FIRMSPOLISH FIRMS
Рейтинг@Mail.ru
Google+